Video

English Grammar in Use: Thì hiện tại tiếp diễn & Thì hiện tại đơn phần 1

Nắm vững thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn qua video học tiếng anh cùng cô giáo Anna xinh đẹp. Nội dung giảng dạy theo sách English Grammar In Use 4th Edition – Raymond Murphy.

Bạn có thể mua sách English Grammar In Use 4th Edition – Raymond Murphy tại: https://sachenglishgrammarinuse.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s