Blog

Những từ vựng liên quan đến rạp chiếu phim

Tín đồ xem phim đâu ạ? Cùng nhau tìm hiểu nhé!

1. Coming soon (n) /’kʌmiη su:n/ Sắp phát hành, sớm ra mắt

2. Opening day (n) /’oupniη dei/ Ngày công chiếu

3. Show time (n) /∫ou taim/ Giờ diễn

4. Box-office (n) /’bɔks,ɔfis/ Chỗ bán vé

5. Trailer (n) /’treilə/ Đoạn phim quảng cáo phim mới

6. Premiere (n) /’premiə(r)/ Buổi công chiếu đầu tiên

7. Ticket (n) /’tikit/ Vé

8. 3D glass (n) /3D glɑ:s/ Kính 3D

9. Popcorn (n) /’pɔpkɔ:n/ Bỏng ngô, bắp rang bơ

20. Soft drink (n) /,sɔft’driηk/ Nước ngọt

11. Curtain (n) /’kə:tn/ Bức màn

12. Screen (n) /skri:n/ Màn hình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s