Uncategorized

Những câu nói dùng trong các trường hợp đặc biệt

Trong một số trường hợp đặc biệt khiến bạn muốn thốt lên một lời tiếng anh thật ngắn  ngọn nhưng lại có thể diễn tả được cảm xúc, mong muốn của mình ngay thời điểm hiện tại. Dưới đây là một số câu nói chỉ được dùng trong trương hợp đặc biệt thôi bạn nhé.

shutterstock_163311491.jpg
Những câu nói đặc biệt trong tiếng anh

Shut up! Câm miệng

Get lost. Cút đi

You’re crazy !-Mày điên rồi !

Who do you think you are? Mày tưởng mày là ai ?

I don’t want to see your face! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa

Get out of my face. Cút ngay khỏi mặt tao

Don’t bother me. Đừng quấy rầy/ nhĩu tao

You piss me off. Mày làm tao tức chết rồi

You have a lot of nerve. Mặt mày cũng dày thật

It’s none of your business. Liên quan gì đến mày

Do you know what time it is? Mày có biết mày giờ rối không?

Who says? Ai nói thế ?

Don’t look at me like that. Đừng nhìn tao như thế

Drop dead.– Chết đi

That’s your problem. Đó là chuyện của mày.

I don’t want to hear it. Tao không muốn nghe

Get off my back.– Đừng lôi thôi nữa

Who do you think you’re talking to? Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?

What a stupid idiot! Đúng là đồ ngốc

That’s terrible. Gay go thật

Mind your own business! Lo chuyện của mày trước đi

I detest you! Tao câm hận mày

Can’t you do anything right? Mày không làm được ra trò gì sao ?

Knucklehead đồ đần độn

Damn it! ~ Shit! Chết tiệt

Who the hell are you? Mày là thằng nào vậy?

Asshole! Đồ khốn!”

Thế đó bạn đã biết sử dụng câu nói nào trong trường hợp nào chưa. Hãy đọc thêm những bài viết tiếng anh hay nhất tại blog https://sachenglishgrammarinuse.wordpress.com/ hàng ngày bạn nhé

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s