Video

English Grammar in Use: Thì hiện tại tiếp diễn & Thì hiện tại đơn phần 1

Nắm vững thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn qua video học tiếng anh cùng cô giáo Anna xinh đẹp. Nội dung giảng dạy theo sách English Grammar In Use 4th Edition – Raymond Murphy. Bạn có thể mua sách English Grammar In Use 4th Edition – Raymond Murphy tại: https://sachenglishgrammarinuse.wordpress.com Advertisements